Παρουσίαση του βιβλίου «Οι Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες στην Ελλάδα, Έργο και Προσφορά στην Υγεία»

Η HealThink με μεγάλη χαρά υποστήριξε την έκδοση του βιβλίου «Οι Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες στην Ελλάδα, Έργο και Προσφορά στην Υγεία» υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Social Media & Public Health: Friends or Foes?

Social media (SoMe) is gradually ingrained into our lifestyle. More than 70% of adults spent on average 2 hours in at least one of the SoMe platforms. Vast amount of information and data closely linked to our life are...

Christmas Wishes from HealThink

As we are approaching the holiday season, an opportunity arises to bring out the best in ourselves and move forward with kindness, love, and a sense of renewal. In this spirit, we ‘d like to share our warmest wishes for the Christmas holidays and the New Year.

Wearables and Equity

Wearable devices and especially smartwatches are an emerging digital tool for daily health monitoring, adding information for healthcare decisions. However...