Καταγραφή ΗΛΙΑΚΤΙΣ (HΛεκτρονική ΙΑτρική Καταγραφή Των οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων)

H πρώτη συνάντηση συμμετεχόντων νοσοκομείων και κλινικών στην καταγραφή ΗΛΙΑΚΤΙΣ (HΛεκτρονική ΙΑτρική Καταγραφή Των οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων) διεξήχθη την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 στα πλαίσια του 40ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου στα Ιωάννινα.

Policy and Economics Conference on Cancer & Personalized Medicine

A Policy Debate on the Value & Cost of Treatment will be held on Thursday, 17 October, in DIVANI CARAVEL HOTEL. The conference is a forum for discussion for government representatives, academic society, physicians, patients, researchers, and pharmaceutical industry executives, to discuss innovative therapeutic approaches and cost-effective measures to the benefit of healthcare system and patients.

HealThink’s participation in ISPOR Europe 2019

iSPOR Europe 2019 will be held in Copenhagen, Denmark at 2-6 November. HealThink will attend the event and Panos Stafylas will participate in Session 1  "EVALUATING DIGITAL HEALTH TECHNOLOGIES- WHY, WHAT AND HOW?", on Monday, 4  November.  

Εκπαιδευτική Ημερίδα: Negotiations in Healthcare

Η Boussias Communications σε συνεργασία με τη Scotwork Hellas διοργανώνει την 11η Οκτωβρίου 2019 στο DIVANI CARAVEL HOTEL, ολοήμερη εκπαιδευτική ημερίδα σχετικά με τις αποτελεσματικές τεχνικές διαπραγμάτευσης με θέμα "Διαπραγματεύσεις στην Υγεία: Από τη Θεωρία στην Πράξη".

Conference on Biosimilars

Boussias Conferences organized on Tuesday, 24th of September 2019 in Divani Caravel Hotel the conference "The growing role of biologics and biosimilars in Greece".

Επιστημονική Ημερίδα

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι) διοργάνωσε την ημερίδα "Το αξιολογείν και επιλέγειν...εφικτό" σχετκά με τη Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) και Διαπραγμάτευση, την 9η Μαΐου 2019 στο Ινστιτούτο Παστέρ.

ΕΕΦαΜ - 1η Ημερίδα 3 'Μ' του φαρμάκου:: Market Access

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), υλοποίησε την 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα την 28η Φεβρουαρίου 2019 στο πλαίσιο μίας σειράς Εκπαιδευτικών Ημερίδων που θα εστιάσουν στα 3 'Μ' του φαρμάκου: Market Access, Medical και Marketing.

ISPOR Europe 2018, Barcelona

ISPOR Europe 2018 will be held in Barcelona, Spain, 10-14 November 2018. HealThink will be there to share, learn, and meet colleagues, clients and international experts.