ΕΕΦαΜ - 1η Ημερίδα 3 'Μ' του φαρμάκου:: Market Access

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), υλοποίησε την 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα την 28η Φεβρουαρίου 2019 στο πλαίσιο μίας σειράς Εκπαιδευτικών Ημερίδων που θα εστιάσουν στα 3 'Μ' του φαρμάκου: Market Access, Medical και Marketing.

ISPOR Europe 2018, Barcelona

ISPOR Europe 2018 will be held in Barcelona, Spain, 10-14 November 2018. HealThink will be there to share, learn, and meet colleagues, clients and international experts.

ELEVIT - Conference

Hellenic Society for Medical Technology organises the congress "Medical Equipment: Specifications, Maintenance, Evaluation, Certification" on Friday 27th April 2018.

Cardio Athena 2018

14th Cardiovascular Medicine Conference Cardio ATHENA 2018 will take place in Athens, in the hotel Divani Caravel, 2nd and 3rd March 2018.  

Heart Vessels & Stroke

A Forum of Innovations in Cardiovascular Medicine. Panos Stafylas of HealThink will participate in the Forum and speak about two core issues of innovation in health care.