ΕΕΦαΜ - 1η Ημερίδα 3 'Μ' του φαρμάκου:: Market Access

ΕΕΦαΜ - 1η Ημερίδα 3 'Μ' του φαρμάκου:: Market Access

Στο πλαίσιο μίας σειράς Εκπαιδευτικών Ημερίδων που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) οι οποίες θα εστιάσουν στα 3 'Μ' του φαρμάκου: Market Access, Medical και Marketing, μέλη της ομάδας της HealThink παρακολούθησαν την 1η Ημερίδα με θέμα «Το ταξίδι του φαρμάκου: Από το ερευνητικό εργαστήριο στον ασθενή».
Με μεγάλη μας χαρά συμμετείχαμε και ως υποστηρικτές της Ημερίδας, καθώς πιστεύουμε στην αξία της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας, προκειμένου από κοινού να δημιουργήσουμε το περιβάλλον και τις συνθήκες για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε κατάλληλες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.