Αξιοποίηση Δεδομένων Υγείας: Συνέντευξη του Επιστημονικού Διευθυντή της HealThink

Αξιοποίηση Δεδομένων Υγείας: Συνέντευξη του Επιστημονικού Διευθυντή της HealThink

Ο κ. Σταφυλάς παρουσίασε συνοπτικά τo έργο PAVE, μία πρωτοβουλία της εταιρείας NOVARTIS, που υλοποιήθηκε από τη HealThink, και αναφέρθηκε στο στόχο, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του έργου.
To έργο PAVE, όπως ανέφερε o κ. Σταφυλάς, δεν αποτελεί μία θεωρητική μελέτη, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί ως μία συνεκτική βάση για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλάνου από τους αρμόδιους φορείς, το οποίο θα καθορίζεται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ορόσημα με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των δεδομένων πραγματικού κόσμου (RWD) και τη δημιουργία τεκμηρίων πραγματικού κόσμου (RWE) προς όφελος της κοινωνίας.
Ευχαριστούμε το iatronet και την κα Έφη Συμεωνίδου για τη φιλοξενία του έργου PAVE.
Διαβάστε όλη τη συνέντευξη εδώ.